Banner250x250

29/04/1429: Joan d’Arc giải phóng Orleans

Nguồn:Joan of Arc relieves Orleans, History.com
 

Gãi dư luận

 

28/04/1945: Benito Mussolini bị xử tử

Nguồn:Benito Mussolini executed, History.com
 

Sự thật về viện trợ phát triển

Nguồn: Mark Suzman, “The Truth About Development Aid,” Project Syndicate, 03/04/2017.
 

Tại sao Trung Quốc không kiềm chế Triều Tiên?

Nguồn:Why doesn’t China rein in North Korea?”, The Economist, 05/04/2017
 
Nguồn: Kyle Longley, “The Grunt’s War”, The New York Times, 17/02/2017.
 

26/04/1984: Reagan thăm Trung Quốc

Nguồn:Reagan visits China, History.com
 

Copyright © 2016 : Tất cả cũng chỉ là Ngụy biện !